V souladu s nařízením EU č. 517/2014 provádím kontroly těsnosti (revize úniku chladiva) u zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny

V souladu s nařízením EU 1005/2009 provádím kontroly těsnosti (revize úniku chladiva) u zařízení obsahující regulované látky
Revize úniku f- plynů a regulovaných látek