V souladu s nařízením EU č. 517/2014 provádím kontroly těsnosti (revize úniku chladiva) u zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny

V souladu s nařízením EU 1005/2009 provádím kontroly těsnosti (revize úniku chladiva) u zařízení obsahující regulované látky
Revize úniku f- plynů a regulovaných látek


Kontakt

Václav LOM

Vrchlického 1977
Kladno
272 01


+420 721 055 519 +420 317 471 095
HOT LINE SERVIS 365/7/24