Provádím

 • Projekty technologií, celků i jednoduchých chladících zařízení
 • Výpočty energetické bilance a výběr komponent
 • Konstrukce zařízení, stavba prototypů a příprava na zkoušky
 • Zkoušky, atesty a certifikace výrobků
 • Vlastní kusová a atypická výroba
 • Zajištění seriové výroby v renomovaných závodech v ČR i zahraničí
 • Instalace, montáž  a uvedení do provozu dodaných zařízení
 • Revize, kontroly těsnosti, inspekční prohlídky, revize tlekových nádob a revize elektro
 • Servis zařízení, diagnostika závady, zjištění skutečníé příčiny poruchy
 • Měření a nalýza
 • Audit chladícívh okrůhů a technologií
 • Demontáž zařízení a zajištění ekologické likvidace