O nás

1988 - První pokusy s chladícím zařízením a asistence při sestavování provizorního mrazícího boxu ke skladování krmiva pro ryby

1996 - První zkušenosti se servisem chladících zařízení při provádění praktického vyučování studia elektromechanik silnoproudých zařízení

1998 - Absolvent COP CHKT-TČ Kostelec Nad Orlicí, po dvouletém dálkovém studiu souběžně se studiem elektro oboru

1998 - Absolvent SOU Elektro silnoproudá elektrotechnika se zaměřením na instalace

1998 - Absolvování vyhl. 50/1978 par. 5 jako součást závěrečné zkoušky

2000 - První zkušenosti se zařízením pro velmi nízké teploty, servis a instalace klimatických komor

2002 - Servis mnoha zařízení postižených povodněmi, repase zařízení, rekonstrukce rozvaděčů a kondenzačních jednotek

2003 - Stavba skladu mražených výrobků 35 000 Qm (-24st.)

2004 - Servis sdružených kompresorových jednotek

2005 - Absolvent zkoušek na plynová zařízení do 50kW

2005 - Absolvent vyhl. 50/1978 par 7

2006 - Konstrukce zařízení pro výrobu plastů + chladící zařízení

2007 - Státní zkoušky pájení Cu dle EN 13 133

2008 - Návrh technologie pro zrání masa

2009 - Stavba 3 skladů zmrzliny aplikace systému ADAP KOOL

2009 - Zahájení lektorské činnosti

2009 - Absolvent vyhl. 50/1978 par 9 Revize

2010 - Více jak 100 zakázek v kalendářním roce

2010 - Návrh technologie pro skladování léků

2011 - První certifikovaná osoba v ČR dle ES 303/2008

2011 - Konstrukce kondenzační sušičky vzduchu

2012 - Absolvování EN 13 313

2013 - 11ks Prototypu tepelných čerpadel VZDUCH - VODA

2014 - Absolvent SŠ - Podnikání a management

2014 - Řízení zakázek pro retail, první servis zeřízení s CO2

2015 - konstrukce zařízení HVAC pro prostředí s nebezpečím výbuchu

2016 - ???