Mentoring

03.10.2016 20:18

Provozuji pozitivní mentorování, kdy jako kompetentní a zkušená osoba, poskytuji profesní i studijní podporu a oporu, poradenství, vedení, patronát, předávání vědomostí, znalostí, dovedností a zkušeností osobám služebně mladším s cílem usnadnit jí komplexní, edukativní  a profesní rozvoj.

Oblasti profesní podpory jsou:

  • Technologické postupy při provádění oprav chladících zařízení a tepelných čerpadel
  • Měření veličin a parametrů pro správnou diagnostiku závady a orientaci v technologii
  • Legislativní podpora, školení, kontroly těsnosti v praxi a zacházení s látkami, které poškozují životní prostředí 
  • Vedení jednotlivců a skupin v odborném výcviku
  • Poskytování odborné praxe a vzdělávání středoškoláků v oboru chladící a klimatizační techniky
  • Ekonomika servisu, audit technologií a technologických celků
  • Návrhy chladících okruhů, výběr komponent a výpočty