DĚJINY STROJNÍHO CHLAZENÍ

Význam a pojetí dnešního strojního chlazení má kořeny již šedesátých letech osmnáctého století. Prvním, kdo se pokušel sestrojit strojní chlazení byl Skot William Cullen, který prováděl pokusy s vývěvou, kdy díky snižování tlaku nad hladinou vody v nádobě dosahoval účinku chlazení při změně skupenství vody odpařováním.
První patent zařízení na výrobu chladu pomocí lehce vroucí kapaliny podalv USA v roce 1834 Jacob Perkins.

Kontakt

Václav LOM

Vrchlického 1977
Kladno
272 01


+420 721 055 519 +420 317 471 095
HOT LINE SERVIS 365/7/24